Wytyczne dla organizatorów i uczestników turniejów

Wytyczne dla organizatorów oraz uczestników turniejów scrabble w związku z epidemią COVID-19.

Poniższe wytyczne powstały na podstawie rozporządzeń i zaleceń dotyczących uprawiania sportu. Należy zapoznać z nimi uczestników zawodów i wywiesić w ogólnie dostępnym miejscu na sali gry.

 1. Turnieje scrabble mogą być przeprowadzone wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi regulacjami sanitarnymi. Organizator oraz zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich aktualnych wytycznych i przepisów.
 2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 150 osób.
 3. Zalecane jest podanie przez organizatora numeru konta do dokonania przez uczestników wpłaty wpisowego przelewem bankowym
 4. Na sali gry mogą przebywać wyłącznie gracze, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa turnieju. Turnieje odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących.
 5. Organizator ma obowiązek zapewnić płyn do dezynfekcji rąk dla uczestników. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed każdą partią.
 6. Zalecane jest rozstawienie stolików do gry w minimum dwumetrowych odstępach.
 7. Osoby mające objawy infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar) nie mogą brać udziału w turnieju. Organizator ma prawo nie dopuścić takich osób do gry.
 8. Organizacja posiłków oraz poczęstunku dla graczy musi odbywać się z zachowaniem aktualnych wytycznych sanitarnych dla gastronomii. W szczególności zaleca się, aby napoje i przekąski były podawane przez wyznaczoną osobę z obsługi turnieju.
 9. Na sali gry obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa (nie dotyczy turniejów na otwartym powietrzu). Odsłonięcie twarzy jest dozwolone wyłącznie podczas gry. Organizator nie ma obowiązku zaopatrywania uczestników w maseczki ani rękawiczki jednorazowe.
 10. Za zgodą obu graczy dozwolone jest sprawdzanie słów przy pomocy smartfona na stronie www.pfs.org.pl w OSPS online, zakładka Arbiter.
 11. Po zakończeniu gry należy opuścić salę gry. Obserwowanie innych gier jest niedozwolone.
 12. Poza salą gry należy zachowywać dystans 2 metrów od innych graczy.
 13. Po zakończeniu turnieju sprzęt musi zostać poddany minimalnie 5-dniowej kwarantannie przed kolejnym turniejem.
 14. Organizator po poinformowaniu zarządu PFS ma prawo określić dodatkowe wytyczne sanitarne.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie